dağılır

s. 易碎的: \dağılır dekor 一碰就碎的道具

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • dağılmaq — f. 1. Sökülmək, uçulmaq, altüst olmaq, xaraba halına gəlmək. Daşqın zamanı bəndlər dağıldı. Zəlzələdən çoxlu ev dağılmışdır. Körpü seldən dağıldı. // Bərbad hala gəlmək, pozulmaq. Təsərrüfat dağıldı. 2. Çox işlənməkdən, geyilməkdən, sürtülməkdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dağılmak — nsz 1) Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı. H. Taner 2) Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek 3) Parçalanarak yayılmak, ufalanmak Kentin eski merkezindeki evler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hüzün — is., znü, Ar. ḥuzn İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı Bereket versin bu hüzün uzun sürmez, çabuk dağılır ve kızcağız bir müddet sonra o daimî mağrur hâlini alıverirdi. H. Taner Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller hüzün çökmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kendi hâlinde bırakmak — (bir şeyi) üzerinde çalışmayarak geliştirmemek veya bakımsız bırakmak, işlememek Nasıl çalışmayan küf tutarsa bir müessese de gençleştirilmez, kendi hâlinde bırakılırsa ihtiyarlar, yıkılır, dağılır. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • efkârı dağılmak — sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak, rahatlamak, huzur bulmak Ona ne zaman rastlarsanız, konuşsanız içiniz açılır, efkârınız dağılır. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • axtux — (Naxçıvan) qəm, qüssə, kədər ◊ Axtux çəhməx’ – dərd, qəm çəkmək. – Axtux çəhməx’dən ürəyimin başı dağılır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • keşqal — (Bərdə, Göyçay, Mingəçevir, Ucar) kiçik arx. – Keşqaldan gələn su yannara dağılır (Mingəçevir); – Bı keşqalı təzədən qazajam (Ucar) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çoxalmaq — f. Miqdarca, sayca, həcmcə və s. artmaq. İşimiz çoxalmışdır. Mədəni tələbat getdikcə çoxalır. – Maşınlar, insanlar dağılır düzə; Çoxalır səhrada gediş gəliş də. S. V.. Günlər keçdikcə Usta Qiyasın fikri daha da çoxalır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • danışıq — is. 1. Şifahi fikir mübadiləsi; söhbət. O barədə bu gün danışıq olacaq. Aralarında ciddi danışıq oldu. – Danışıq dananı qurda verər. (Məsəl). <Güldəstə:> Ata, mən danışığının hamısını eşitdim. Ə. H.. // Danışma, söhbət etmə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dənə — is. <fars.> 1. Eyni cinsdən olan şeylərin hər biri, ədəd (cansız şeyləri sayarkən işlədilir). Beş dənə kitab. İki dənə alma. – Hacı Məcid əfəndinin Diyallı kəndindəki atadanqalma evi məhz iki üç dənə balaca örtülüdən ibarətdir. C. M.. Telli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • görməli — sif. 1. Görülməsi lazım olan, görülməsi, yerinə yetirilməsi vacib və zəruri olan. Görməli iş. 2. məc. Görməyə, baxmağa dəyər, diqqətəlayiq, ən yaxşı. Şəhərimizin görməli yerləri. Görməli abidələr. – <Qızyetər Yarməmmədə:> Bəri gəl, görməli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.